Najczęstsze problemy z naczyniami krwionośnymi Polaków

Wiele chorób układu krwionośnego niesie poważne komplikacje dla osób, które nie wiedzą o swoim problemie lub nie stosują się do zaleceń lekarzy. Każdego dnia diagnozowanych jest duża ilość chorób związanych z układem krążenia. Jakie choroby w tym przypadku najczęściej występują i jak wygląda ich leczenie?

Na jakie choroby krążenia najczęściej chorują pacjenci i w jaki sposób są one leczone?

Choroby układu krążenia przez bardzo długi czas mogą rozwijać się bezobjawowo. Ponadto często sami pacjenci bagatelizują niektóre objawy, tłumacząc to przemęczeniem lub stresem. 

Do schorzeń, które bardzo często są diagnozowane zaliczamy:

 • niewydolność serca – leczenie opiera się na przyjmowaniu inhibitorów konwertazy angiotensyny oraz blokerów receptora aldosteronowego;
 • przewlekła niewydolność żylna – proces leczenia niewydolności żylnej zależy od stopnia zaawansowania choroby. Pierwszą możliwością jest leczenie farmakologiczne polegające na poprawie przepuszczalność naczyń. Kolejnym sposób to leczenie operacyjne podczas którego usuwane są niewydolne żyły. Często zalecana jest także kompresoterapia, czyli noszenie wyrobów uciskowych;
 • zespół Raynauda – objawem tej choroby jest obkurczanie naczyń. Niestety z uwagi na brak specjalnych preparatów na to schorzenie, w tym przypadku można stosować wyłącznie leki działające miejscowo;
 • obrzęk limfatyczny – ważną czynnością w leczeniu tego problemu jest drenaż limfatyczny (masaż). Dzięki temu można pobudzić naczynia krwionośne. Pacjenci z takim schorzeniem powinni korzystać z usług fizjoterapeutów, którzy pomogą zminimalizować objawy choroby;
 • choroba reumatyczna serca – niedomykalność zastawki w wyniku choroby reumatycznej serca nie zawsze musi być leczona. Jeśli jednak przepływ krwi jest bardzo duży konieczne, może okazać się leczenie operacyjne;
 • udar mózgu – tutaj bardzo ważne jest szybkie zastosowanie leków trombolitycznych odpowiadających za rozpuszczenie skrzepów krwi i przywrócenie normalnego krążenia;
 • miażdżyca – czas oraz tempo rozwoju tej choroby zależy w dużej mierze od trybu życia pacjenta. Unikanie palenia papierosów, większa aktywność fizyczna i odpowiednia dieta to główne czynniki pozwalające opóźnić rozwój miażdżycy. W leczeniu miażdżycy najczęściej podaje się statyny;
 • nadciśnienie tętnicze – przy nadciśnieniu stosuje się leczenie farmakologiczne polegające na przyjmowaniu leków obniżających ciśnienie. W przypadku, gdy nadciśnienie nie jest duże na początku, zaleca się zmianę diety i więcej ruchu. Jeżeli zalecenia te okażą się nieskuteczne, wdraża się leczenie farmakologiczne;
 • zawał serca – leczony jest poprzez podawanie leków przeciwpłytkowych, inhibitory konwertazy, statyny i beta blokerów;
 • zespół sercowo płucny – poprawa drożności oskrzeli i tlenoterapia to główne zabiegi wykonywane przy tego typu problemach. Podaje się tu również leki mające za zadanie poprawę wentylacji oskrzeli;
 • arytmia serca – jeżeli arytmia wymaga leczenia, najskuteczniejszą metodą jest ablacja. Jest to zabieg polegający na wprowadzeniu elektrod pozwalających znaleźć miejsce, gdzie dochodzi do wystąpienia zaburzeń. 

Dużo chorób może przybierać postać ostrą lub przewlekłą. Oczywiście obie te postacie są niebezpieczne dla pacjenta, dlatego ważne jest szybkie zdiagnozowanie choroby i wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Diagnostyka chorób krwionośnych – jak wygląda?

Aby możliwe było zdiagnozowanie choroby krążenia pacjent, musi udać się do lekarza. Na szczęście dzisiejszy postęp w medycynie pozwala na szybkie rozpoznanie choroby, dzięki czemu większość pacjentów bezzwłocznie otrzymuje pomoc, co niekiedy ratuje życie. Dla doświadczonego lekarza rozpoznanie chorób krążenia nie powinno być żadnym problemem. Szukając, więc specjalisty warto zwrócić uwagę na to, czy dana osoba jest naprawdę dobra i posiada bogate doświadczenie. 

W przypadku szybkiej i trafnej diagnostyki chorób krwionośnych idealnym miejscem jest poradnia angiologiczna, gdzie oferowane są konsultacje dotyczące m.in. chorób żył, tętnic, naczyń limfatycznych.

Diagnostyka chorób układu krążenia tj. arytmia serca, zawał serca, choroba wieńcowa polega na wykonaniu:

 • morfologii (troponiny sercowe, białko c-reaktywne, poziom potasu, poziom magnezu, homocysteina, aktywność kinazy kreatynowej),
 • echokardiografii (pozwala na ocenę pracy mięśnia sercowego),
 • angio – tk (pokazuje wizualizację tętnic wieńcowych i innych naczyń krwionośnych),
 • EKG,
 • koronarografii (jest to badanie przeprowadzane u pacjentów, u których leczenie farmakologiczne okazuje się nieskuteczne. Badanie polega na uwidocznieniu zwężenia, które następnie można poszerzyć podczas wszczepienia stentu lub angioplastyki).

nogi

Wyróżniamy również inne badania diagnostyczne, które stosuje się w przypadku: miażdżycy, zakrzepicy. W tym przypadku wykonuje się:

 • badania krwi (mutacja genu protrombiny, fibrynogen, d-dimery, czynnik V Leiden),
 • badanie dopplerowskie USG,
 • tomografię komputerową.