Ubezpieczenie, a abonament medyczy – z której opcji lepiej skorzystać?

Wiele osób zastanawia się nad opłacalnością pakietów medycznych i czy faktycznie są one potrzebne. Właściwie to każdy jest zobowiązany do opłacania ubezpieczenia zdrowotnego, pozwalającego mu na bezpłatne wizyty u lekarzy czy pobyt w szpitalu. W praktyce jednak abonamenty medyczne czy ubezpieczenia zdrowotne w ostatnich latach zyskały na popularności, czemu trudno się dziwić. 

Kolejki do lekarzy o konkretnych specjalizacjach są długie i niekiedy na wizytę trzeba poczekać nawet kilka miesięcy. Dlatego też niektórzy decydują się na korzystanie z abonamentów medycznych, dzięki którym możliwe jest sprawne umówienie się na wizytę w ciągu zaledwie kilku dni. Jeszcze do niedawna abonamenty medyczne były opłacalne jedynie wtedy, kiedy oferował je pracodawca. Obecnie jednak coraz więcej osób opłaca miesięczną składkę. 

Dużo mówi się również o dodatkowym ubezpieczeniu medycznym. Czym właściwie ubezpieczenie zdrowotne różni się od abonamentu medycznego? Jakie usługi wchodzą w skład każdej z opcji? 

Abonament, a ubezpieczenie medyczne – różnice 

Abonament medyczny jest najczęściej proponowany przez prywatne placówki zdrowotne, które w ten sposób pragną zachęcić pacjentów do korzystania z ich usług. Zaletą abonamentu medycznego jest to, że działa on na zasadzie ryczałtu opłacalnego co miesiąc przez pacjenta, który może korzystać z usług wskazanych w pakiecie. Po przekroczeniu limitu, konieczne może być dopłacenie różnicy. 

Abonament medyczny zazwyczaj jest podzielony na różnego rodzaju pakiety – solo podstawowy lub rozszerzony, pakiety partnerskie, rodzinne, dzielone pomiędzy kilka osób. W zależności od tego na jaki pakiet pacjent się zdecyduje i jakie usługi będą wchodziły w jego skład – ich cena będzie się od siebie różniła. 

Ubezpieczenie zdrowotne natomiast to szersze pojęcie. W zależności od prywatnego ubezpieczyciela, forma ubezpieczenia zdrowotnego będzie się od siebie różnić. Najczęściej ubezpieczenie ma za zadanie pokryć koszty leczenia w kraju lub za granicą, a także stanowić zabezpieczenie dla rodziny i bliskich w razie poważnej choroby czy śmierci ubezpieczonego. Indywidualna polisa zdrowotna może zawierać w sobie już gotowy abonament medyczny z konkretnymi usługami, co również wiąże się z koniecznością opłacania comiesięcznej składki. 

Usługi w abonamencie medycznym a ubezpieczenie medyczne 

Abonamenty medyczne oferują różnego rodzaju usługi, na jakie może liczyć pacjent. W zależności od wybranego pakietu, wskazane są różnego rodzaju pozycje, dzięki którym mogą liczyć na profesjonalną pomoc medyczną. 

Prywatne ubezpieczenie medyczne umożliwia wykonanie wszystkich podstawowych badań zdrowotnych, które kontrolnie każdy z nas powinien przeprowadzać raz na kilka miesięcy. W skład takiego podstawowe pakietu wchodzą także konsultacje z lekarzem pierwszego kontaktu oraz lekarzami o wielu specjalizacjach. 

Pakiety rozszerzone oferują pacjentom znacznie bardziej rozbudowaną listę badań, a także konsultacje z wieloma specjalistami, do których kolejki na NFZ ciągną się latami. Dodatkowo w usługach abonamentu medycznego można znaleźć także zapisy o opiece stomatologicznej czy możliwości podjęcia się fizjoterapii lub rehabilitacji po wypadku. 

Warto również pamiętać, że ubezpieczenie medyczne działające na zasadzie abonamentu, zapewnia także darmowy pobyt w specjalistycznym szpitalach, a także zwrot poniesionych kosztów w wyniku wypadku. 

Zatem zanim zdecydujemy się na wybranie konkretnego abonamentu medycznego, warto dokładnie przeanalizować wszystkie usługi oferowane przez ubezpieczyciela czy prywatną placówkę medyczną. 

Dlaczego warto wybrać abonament medyczny? 

W praktyce prywatne ubezpieczenie medyczne działające na zasadzie abonamentu, jest niezwykle opłacalne. Stosunkowo niska comiesięczna składka pozwala na bezproblemowe korzystanie z oferowanych w wybranym pakiecie usług, a w razie konieczności umożliwia dopłatę jeśli limit zostanie przekroczony. 

Warto tutaj zaznaczyć, że leczenie w ramach abonamentu medycznego jest znacznie bardziej opłacalne, niż prywatne wizyty u lekarza

pakiet medyczny

Gdzie zatem szukać dobrych abonamentów medycznych? 

Koniecznie należy zwrócić uwagę na to, jakie pakiety są oferowane w ramach takiego abonamentu i na jakie profity może liczyć ubezpieczony. Profesjonalne placówki medyczne proponują szeroki zakres ubezpieczenia, dzięki któremu pacjenci nie tylko mogą korzystać z badań diagnostycznych i konsultacji u lekarzy o różnych specjalizacjach. Indywidualne ubezpieczenie medyczne to także zabezpieczenie na wypadek kosztów związanych z długotrwałym leczeniem czy nawet śmiercią.