Trening motoryczny – na czym polega?

Trening motoryczny ma na celu poprawić ogólną kondycję oraz stan zdrowia osób, które go wykonują. Jest przeznaczony zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów, którzy chcą popracować nad swoją kondycją. Jest to najczęściej długofalowy plan, który realizowany jest etapami. Warto dowiedzieć się nieco na temat tej aktywności fizycznej oraz przekonać się dla kogo jest ona najlepszym rozwiązaniem.

Czym jest trening motoryczny?

Głównym założeniem treningu motorycznego jest poprawa formy sportowej oraz zdrowia osoby, która go wykonuje. Jest on niezbędny do tego, aby możliwe było osiąganie lepszych wyników w konkretnej dyscyplinie sportowej. Trening motoryczny powinien stanowić uzupełnienie podstawowego treningu. Podczas pracy z zawodnikiem lub pacjentem trener szczególna uwagę skupia na rozwoju takich cech, jak szybkość, zwinność, siła oraz skoczność. Wykonywane są także ćwiczenia poprawiające koordynację oraz stabilność. Wpływa to pozytywnie nie tylko na ogólną kondycję, ale umożliwia również osiąganie lepszych wyników w konkretnej dyscyplinie sportowej. Trening motoryczny jest również nieodłącznym elementem każdego procesu rehabilitacji. Najczęściej jest on jednym z ostatnich jej etapów. 

Kto może uprawiać trening motoryczny?

Trening motoryczny może uprawiać każdy, bez względu na wiek czy stopień zaawansowania. Tego rodzaju ćwiczenia są doskonałe dla siatkarzy, koszykarzy, lekkoatletów oraz innych sportowców uprawiających różnego rodzaju dyscypliny sportowe. Praca nad konkretnymi cechami motorycznymi musi być zgodna z uprawianą dyscypliną. Chodzi głównie o to, aby pracować nad tymi umiejętnościami, które mogą być przydatne w przypadku konkretnego sportu. 

Podczas treningu motorycznego pracuje się przede wszystkim nad szybkością, czyli wykonywaniem określonych ruchów w jak najkrótszym czasie. Trenowana jest także siła, która ma na celu przeciwstawianie się oporowi zewnętrznemu. Bardzo ważna jest także koordynacja, czyli odpowiednia synchronizacja wykonywanych ruchów. Trening motoryczny jest więc uzupełnieniem dla konkretnej dyscypliny, której uprawianie wymaga rozwiniętych odpowiednich umiejętności. 

trening-motoryczny-na-czym-polega

Dlaczego warto uprawiać trening motoryczny?

Trening motoryczny ma wiele zalet, które wpływają na to, że warto jest go regularnie uprawiać. Poprawi on przede wszystkim umiejętności, które potrzebne są do uprawiania konkretnej dyscypliny sportowej. Znacząco obniża ryzyko wystąpienia różnego rodzaju urazów oraz uszkodzeń poszczególnych części ciała. Poprawia ogólną sprawność oraz wydajność organizmu. W efekcie przyczynia się także do osiągania lepszych wyników sportowych. Aby trening motoryczny mógł przynieść oczekiwane rezultaty, musi być odpowiednio zaplanowany. Poprawa poszczególnych parametrów wymaga stosowania konkretnych ćwiczeń. 

Pierwszym etapem treningu motorycznego jest spotkanie z trenerem, który przeprowadza indywidualną ocenę ogólnej sprawności. Przeprowadza on wywiad, który ma na celu określenie, jakie efekty chce uzyskać osoba decydująca się na rozpoczęcie treningów motorycznych. Ocenia także możliwości ruchowe i wyłapuje ewentualne problemy związane z prawidłowym funkcjonowaniem układu ruchu. Trener na tej podstawie przygotowuje zestaw ćwiczeń, które pozwolą osiągnąć oczekiwane efekty.

Treningi motoryczne mogą mieć formę indywidualnych lub grupowych spotkań z trenerem. Zależy to głównie od osoby, która chce zacząć trenować w ten właśnie sposób. Zdecydowanie najlepsze i najszybciej widoczne efekty dają indywidualne sesje treningowe, na których trener może odpowiedzieć na wszystkie potrzeby swojego klienta. Trener może także modyfikować plan ćwiczeń, jeśli stwierdzi, że poprawy wymagają jednak inne umiejętności niż te, które wcześniej określił.

Trening motoryczny może przynieść wiele korzyści dla organizmu. Musi jednak być odpowiednio zaplanowany oraz poprowadzony, aby dał wymierne korzyści.